Podobnie jak inne specjalności, tak malarstwo artystyczne wymaga posiadania szeregu akcesoriów. Pierwszym skojarzeniem jakie przychodzi na myśl jest oczywiście pędzel i farby ale nawet dziecko wie, że ciężko pisze się na przysłowiowym kolanie. Stąd też malarze dla stworzenia prawdziwego arcydzieła potrzebują sztalugi.
Przewiń